سوالات و گرامر زبان انگليسي

بررسي كتاب زبان اول دبيرستان

برگرفته از  گروه زبان بابل با اندكي اضافات     

بررسي كتاب زبان اول دبيرستان 

1- كتاب حاضر بر خلاف كتب زبان آموزشگاهي، فاقد رنگ و روي مناسب مي باشد. به همين دليل دانش آموزان رغبتي به مطالعه آن ندارند.

 

2- بسياري از تصاوير كتاب نامناسب و مضحك مي باشد بهتر است كه آنها تصحيح شوند.

 

3- در قسمت Reading بهتر است از مطالب امروزي كه در بردارنده مطالب علمي آموزسي و نكات اخلاقي باشد استفاده شود.

 

4- تمرينات دروس متناسب با امتحان پاياني متنوع گردد.

 

5-  بهتر است در قسمت Word list  در آخر كتاب  علائم فونيتيكي و معني هر لغت در مقابل آنها  نوشته شود.

 

6-  در صفحه  14Speaking 3    اضافه به نظر مي رسد بهتر است حذف شود.

 

7- در صفحه 21 يك تصوير دو بار در صفحه درج شده است. بسيار بهتر است كه  يكي از آنها حذف شود و بجاي آن از شكل ديگري استفاده شود و يا اينكه به توضيحات شكل اضافه شود.

 

8- در درس دوم صفحه 20  سوال شماره 2 داراي ابهام مي باشد.

Where did the cat climb?

 

9- در درس هاي  سوم و چهارم در مورد صفا ت  دو سيلابي كه به حروف ديگري غير از  Y ختم مي شوند توضيح داده شود و تمرينات مربوط به آن آورده شود.

 

10 - در صفحه  43 بخش Language Function با توجه به حرفه پدر و مادر تعداد اعضاي خانواده از لحاظ جمعيت متناسبب به نظر نمي رسد.

 

11- در درس پنجم صفحه  58 سئوال دوم يا سوم شماره 2 حذف گردد.

 

12 – در صفحه 82 Reading درس هفتم از نظر علمي قديمي است چونكه در سالهاي اخير از نظر علمي راز پرندگان كشف شده است. بهتر است يك  Reading با كشفيات جديد درباره پرندگان نوشته شود.

 

13 – در صفحه 88 تصوير شماره 6 مربوط به  تمرين گويا نيست بهتراست يك تصوير واضح تر كه منظور هم مشخص باشد جايگزين شود.

 

14 – گرامر درس هفتم خيلي ساده مي باشد بهتر است گرامر و تمرينات ديگري به آن اضافه گردد.

 

15- در درس هشتم صفحه 96 در تمرين Speaking 3 مشخص شود كه بصورت معلوم يا مجهول و يا هر دو صورت پاسخ داده شود.

 

16 – در صفحه 110    Speaking 3 بهتر است براي هر جمله فقط يك گزينه داده شود چون  

 دانش آموزان براي جواب دادن به اشتباه مي افتند.

 

17- در صفحه 114 در قسمت Language Function قيمت لباس به نرخ روز نوشته شود چون اين قسمت براي دانش آموزان خنده دار است.

 

18 – بهتر است كه كتاب اول 8 درس شود چونكه اكثر دبيران با اين 3 ساعت در هفته در تمام كردن كتاب بطور مفيد مشكل دارند و مجبور هستند كه با سرعت و كيفيت پايين كتاب را تمام كنند.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 7:31  توسط Mohammad Davari  |